รถทัวร์ ระยอง ไป ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

รถทัวร์ ระยอง – ขอนแก่น

  • จุดขึ้นรถ: ระยอง จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2
  • จุดลงรถ : ขอนแก่นจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.ระยอง2 ไป บขส.ขอนแก่น 3 จ.ขอนแก่น (ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง บขส.ระยอง2 จ.ระยอง – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(ระยอง)เวลาถึง(ขอนแก่น)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
12:0021:30 ป.1 พิเศษ665ชาญทัวร์
18:3004:00 +1dป.1 พิเศษ665ชาญทัวร์
18:3005:00 +1dป.1 พิเศษ665ชาญทัวร์

บขส.ระยอง2 จ.ระยอง – ขอนแก่น จ.ขอนแก่น


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *