รถทัวร์ บขส. เลย ไป บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

รถทัวร์ บขส. เลย – บขส. บึงกาฬ

  • จุดขึ้นรถ: เลย จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
  • จุดลงรถ : บึงกาฬจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย ไป บึงกาฬ จ.บึงกาฬ (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย จ.เลย – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. เลย)เวลาถึง(บขส. บึงกาฬ)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
02:3008:25 ม.4 พ384เพชรประเสริฐ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย จ.เลย – บึงกาฬ จ.บึงกาฬ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *