รถทัวร์ บขส. เลย ไป กรุงเทพ-หมอชิต2

รถทัวร์ บขส. เลย – กรุงเทพ-หมอชิต2

  • จุดขึ้นรถ: เลย จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
  • จุดลงรถ : กรุงเทพจุดจอด: กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย ไป กรุงเทพ (ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย จ.เลย – หมอชิต2 จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. เลย)เวลาถึง(กรุงเทพ-หมอชิต2)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
06:0015:00 ม.1 พ550แอร์เมืองเลย
07:0016:00 ม.1 พ550แอร์เมืองเลย
09:0018:00 ม.1 พ550แอร์เมืองเลย
14:0023:00 ม.1 พ550แอร์เมืองเลย
17:3003:50 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลย
18:0003:25 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลย
19:0004:00 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลย
19:5004:50 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลย
20:0005:10 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลย
20:3005:30 +1dม.1 พ550แอร์เมืองเลย
07:0016:00 VIP 24734ซันบัส
09:0017:00 VIP 24734ซันบัส
19:0004:00 +1dVIP 24734ซันบัส
21:0005:00 +1dVIP 24734ซันบัส
08:0017:00 VIP 32550ภูกระดึงทัวร์
19:1004:10 +1dVIP 32550ภูกระดึงทัวร์

บขส.เลย จ.เลย – กรุงเทพ