รถทัวร์ บขส. อุตรดิตถ์ ไป บขส. เลย จ.เลย

รถทัวร์ บขส. อุตรดิตถ์ – บขส. เลย

  • จุดขึ้นรถ: อุตรดิตถ์ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
  • จุดลงรถ : เลยจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.อุตรดิตถ์ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย จ.เลย (ค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส.เลย จ.เลย จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. อุตรดิตถ์)เวลาถึง(บขส. เลย)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
21:0002:30 +1dม.4 พ332เพชรประเสริฐ
23:3005:00 +1dม.4 พ332เพชรประเสริฐ

บขส.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส.เลย จ.เลย