รถทัวร์ บขส. อุตรดิตถ์ ไป บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

รถทัวร์ บขส. อุตรดิตถ์ – บขส. มหาสารคาม

  • จุดขึ้นรถ: อุตรดิตถ์ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
  • จุดลงรถ : มหาสารคามจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.อุตรดิตถ์ ไป มหาสารคาม จ.มหาสารคาม (ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. อุตรดิตถ์)เวลาถึง(บขส. มหาสารคาม)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
16:0001:00 +1dม.4 พ504เพชรประเสริฐ
20:0005:00 +1dม.4 พ504เพชรประเสริฐ
22:5007:30 +1dม.4 พ504เพชรประเสริฐ

บขส.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – สารคาม จ.มหาสารคาม