รถทัวร์ บขส. อุตรดิตถ์ ไป บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

รถทัวร์ บขส. อุตรดิตถ์ – บขส. บึงกาฬ

  • จุดขึ้นรถ: อุตรดิตถ์ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
  • จุดลงรถ : บึงกาฬจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง บขส.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. อุตรดิตถ์)เวลาถึง(บขส. บึงกาฬ)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
21:0008:25 +1dม.4 พ683เพชรประเสริฐ

บขส.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บึงกาฬ จ.บึงกาฬ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *