รถทัวร์ บขส. สกลนคร ไป บขส. พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก

รถทัวร์ บขส. สกลนคร – บขส. พิษณุโลก 2

  • จุดขึ้นรถ: สกลนคร จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
  • จุดลงรถ : พิษณุโลกจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ไป บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร จ.สกลนคร – พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. สกลนคร)เวลาถึง(บขส. พิษณุโลก 2)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
18:4503:45 +1dม.4 พ525เพชรประเสริฐ

สกลนคร จ.สกลนคร – บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *