รถทัวร์ บขส. มหาสารคาม ไป บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

รถทัวร์ บขส. มหาสารคาม – บขส. ลำปาง

  • จุดขึ้นรถ: มหาสารคาม จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
  • จุดลงรถ : ลำปางจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง มหาสารคาม ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง จ.ลำปาง (ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – ลำปาง จ.ลำปาง จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. มหาสารคาม)เวลาถึง(บขส. ลำปาง)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
16:2503:40 +1dม.4 พ645เพชรประเสริฐ
19:2506:10 +1dม.4 พ645เพชรประเสริฐ
21:2508:10 +1dม.4 พ645เพชรประเสริฐ

บขส.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – บขส.ลำปาง จ.ลำปาง