รถทัวร์ บขส. พิษณุโลก 2 ไป บขส. อุดรธานี จ.อุดรธานี

รถทัวร์ บขส. พิษณุโลก 2 – บขส. อุดรธานี

  • จุดขึ้นรถ: พิษณุโลก จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
  • จุดลงรถ : อุดรธานีจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง พิดโลก ไป อุดรธานี จ.อุดรธานี (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง พิษณุโลก จ.พิษณุโลก – อุดรธานี จ.อุดรธานี จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. พิษณุโลก 2)เวลาถึง(บขส. อุดรธานี)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
00:0006:15 ม.4 พ378เพชรประเสริฐ
01:0007:15 ม.4 พ378เพชรประเสริฐ
22:5004:45 +1dม.4 พ378เพชรประเสริฐ

พิษณุโลก จ.พิษณุโลก – บขส.อุดรธานี แห่ง1 จ.อุดรธานี