รถทัวร์ บขส. พิษณุโลก 2 ไป บขส. สกลนคร จ.สกลนคร

รถทัวร์ บขส. พิษณุโลก 2 – บขส. สกลนคร

  • จุดขึ้นรถ: พิษณุโลก จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
  • จุดลงรถ : สกลนครจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง พิษณุโลก ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร จ.สกลนคร (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร จ.สกลนคร จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. พิษณุโลก 2)เวลาถึง(บขส. สกลนคร)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
01:0009:45 ม.4 พ525เพชรประเสริฐ

พิดโลก จ.พิษณุโลก – บขส.สกลนคร จ.สกลนคร