รถทัวร์ บขส. พิษณุโลก 2 ไป บขส. ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

รถทัวร์ บขส. พิษณุโลก 2 – บขส. ร้อยเอ็ด

  • จุดขึ้นรถ: พิษณุโลก จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
  • จุดลงรถ : ร้อยเอ็ดจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง พิษณุโลก ไป บขส.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก – บขส.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. พิษณุโลก 2)เวลาถึง(บขส. ร้อยเอ็ด)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
00:3008:30 ม.4 พ454เพชรประเสริฐ
18:0001:45 +1dม.4 พ454เพชรประเสริฐ
22:0005:45 +1dม.4 พ454เพชรประเสริฐ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *