รถทัวร์ บขส. พิษณุโลก 2 ไป ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. พิษณุโลก 2 – ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ

  • จุดขึ้นรถ: พิษณุโลก จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
  • จุดลงรถ : ชลบุรีจุดจอด: จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง พิดโลก ไป ถนน ศุขประยูร จ.ชลบุรี (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง พิษณุโลก จ.พิษณุโลก – จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. พิษณุโลก 2)เวลาถึง(ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
19:3001:25 +1dม.4 พ441เพชรประเสริฐ

พิดโลก จ.พิษณุโลก – ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี