รถทัวร์ บขส. นครสวรรค์ ไป ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ จ.ชลบุรี

รถทัวร์ บขส. นครสวรรค์ – ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ

  • จุดขึ้นรถ: นครสวรรค์ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
  • จุดลงรถ : ชลบุรีจุดจอด: จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.นครสวรรค์ ไป ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. นครสวรรค์)เวลาถึง(ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
21:4001:25 +1dม.4 พ342เพชรประเสริฐ
22:3003:15 +1dม.4 พ342เพชรประเสริฐ

นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – ถนน ศุขประยูร จ.ชลบุรี