รถทัวร์ ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ ไป บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รถทัวร์ ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ – บขส. นครสวรรค์

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร)
  • จุดลงรถ : นครสวรรค์จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง ถนน ศุขประยูร ไป นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง ถนน ศุขประยูร จ.ชลบุรี – นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ)เวลาถึง(บขส. นครสวรรค์)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
21:3002:35 +1dม.4 พ342เพชรประเสริฐ
22:3003:20 +1dม.4 พ342เพชรประเสริฐ

จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี – นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์