รถทัวร์ ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ ไป ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ – ตาก

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร)
  • จุดลงรถ : ตากจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) ไป ตาก จ.ตาก (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก จ.ตาก จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ)เวลาถึง(ตาก)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
22:3005:45 +1dม.4 พ510เพชรประเสริฐ

จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี – ตาก จ.ตาก