รถทัวร์ ตราด ไป แม่สอด จ.ตาก

รถทัวร์ ตราด – แม่สอด

  • จุดขึ้นรถ: ตราด จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
  • จุดลงรถ : ตากจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ไป แม่สอด จ.ตาก (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง บขส.ตราด จ.ตราด – แม่สอด จ.ตาก จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(ตราด)เวลาถึง(แม่สอด)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
16:3007:15 +1dม.4 พ899เพชรประเสริฐ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด จ.ตราด – แม่สอด จ.ตาก


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *