รถทัวร์ ชลบุรี ไป แม่สอด จ.ตาก

รถทัวร์ ชลบุรี – แม่สอด

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
  • จุดลงรถ : ตากจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.ชลบุรี ไป อ.แม่สอด จ.ตาก (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี จ.ชลบุรี – สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด จ.ตาก จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(ชลบุรี)เวลาถึง(แม่สอด)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
22:1507:15 +1dม.4 พ615เพชรประเสริฐ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี จ.ชลบุรี – สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด จ.ตาก


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *