รถทัวร์ ชลบุรี ไป มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

รถทัวร์ ชลบุรี – มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
  • จุดลงรถ : พิษณุโลกจุดจอด: จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.ชลบุรี ไป จุดจอด มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง ชลบุรี จ.ชลบุรี – ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(ชลบุรี)เวลาถึง(มหาวิทยาลัยนเรศวร)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
21:3504:10 +1dม.4 พ441เพชรประเสริฐ

บขส.ชลบุรี จ.ชลบุรี – จุดจอด มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *