รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 ไป โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 – โพธิ์ไทร

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
  • จุดลงรถ : อุบลราชธานีจุดจอด: จุดจอด อ.โพธิ์ไทร

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง หมอชิต ไป จุดจอด อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี (ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง หมอชิต – โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(กรุงเทพ-หมอชิต2)เวลาถึง(โพธิ์ไทร)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
08:4021:00 ป.1666จิรัฐกาล-เขมราฐ
20:4009:00 +1dป.1666จิรัฐกาล-เขมราฐ
19:3005:30 +1dป.1 พิเศษ687วัฒนสาครทัวร์

หมอชิต2 – โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี