Tag: มินิบัส

 • มินิบัส มาบข่า ไป เอกมัย

  มินิบัส มาบข่า – เอกมัย ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง แยกมาบข่า ไป กรุงเทพ (ค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง จุดจอด ศาลาเขียวแยกมาบข่า จ.ระยอง – เอกมัย จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(มาบข่า) เวลาถึง(เอกมัย) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 05:10 07:30 มินิบัส 180 ระยองทัวร์ขนส่ง789 06:10 08:30 มินิบัส 180 ระยองทัวร์ขนส่ง789 07:10 09:30 มินิบัส 180 ระยองทัวร์ขนส่ง789 08:10 10:30 มินิบัส 180 ระยองทัวร์ขนส่ง789 09:10 11:30 มินิบัส…

 • มินิบัส กรุงเทพ-สายใต้ ไป ศาลาแยกโป่ง จ.ชลบุรี

  มินิบัส กรุงเทพ-สายใต้ – ศาลาแยกโป่ง ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) ไป จุดจอด ศาลาแยกโป่ง จ.ชลบุรี (ค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพ – จุดจอด ศาลาแยกโป่ง จ.ชลบุรี จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(กรุงเทพ-สายใต้) เวลาถึง(ศาลาแยกโป่ง) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 06:40 09:50 มินิบัส 200 ระยองทัวร์ขนส่ง789 08:10 10:45 มินิบัส 200 ระยองทัวร์ขนส่ง789 10:10 12:45 มินิบัส 200 ระยองทัวร์ขนส่ง789 12:10 14:45 มินิบัส 200 ระยองทัวร์ขนส่ง789 13:40…

 • มินิบัส กรุงเทพ-สายใต้ ไป ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี

  มินิบัส กรุงเทพ-สายใต้ – ท่าเรือ ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) ไป อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี (ค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) – อ.ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(กรุงเทพ-สายใต้) เวลาถึง(ท่าเรือ) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 05:00 07:10 ม.2 110 กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส 06:00 08:10 ม.2 110 กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส 07:00 09:10 ม.2 110 กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส 08:00 10:10 ม.2 110 กาญจบุรี…

 • มินิบัส แพชชั่นระยอง ไป เอกมัย

  มินิบัส แพชชั่นระยอง – เอกมัย ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง จุดจอด แพชชั่นระยอง ไป เอกมัย (ค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง จุดจอด แพชชั่นระยอง จ.ระยอง – เอกมัย จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(แพชชั่นระยอง) เวลาถึง(เอกมัย) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 04:33 07:30 มินิบัส 180 ระยองทัวร์ขนส่ง789 05:33 08:30 มินิบัส 180 ระยองทัวร์ขนส่ง789 06:33 09:30 มินิบัส 180 ระยองทัวร์ขนส่ง789 07:33 10:30 มินิบัส 180 ระยองทัวร์ขนส่ง789 08:33 11:30…

 • มินิบัส บ้านโป่ง ไป กรุงเทพ-สายใต้

  มินิบัส บ้านโป่ง – กรุงเทพ-สายใต้ ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง อ.บ้านโป่ง ไป สายใต้ (ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง บ้านโป่ง จ.ราชบุรี – กรุงเทพ จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(บ้านโป่ง) เวลาถึง(กรุงเทพ-สายใต้) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 04:50 05:50 ม.2 90 กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส 06:00 06:40 ม.2 90 กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส 06:30 07:10 ม.2 90 กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส 07:00 07:40 ม.2 90 กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส…

 • มินิบัส กรุงเทพ-สายใต้ ไป ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

  มินิบัส กรุงเทพ-สายใต้ – ท่าม่วง ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (ค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง สายใต้ – อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(กรุงเทพ-สายใต้) เวลาถึง(ท่าม่วง) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 05:00 07:20 ม.2 110 กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส 06:00 08:20 ม.2 110 กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส 07:00 09:20 ม.2 110 กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส 08:00 10:20 ม.2 110 กาญจบุรี…

 • มินิบัส เกาะกูด ไป เอกมัย

  มินิบัส เกาะกูด – เอกมัย ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง เกาะกูด ไป กรุงเทพ (ค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง เกาะกูด จ.ตราด – กรุงเทพ จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(เกาะกูด) เวลาถึง(เอกมัย) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 13:00 18:30 ม.2 จ 890 เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วมินิบัส เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เกาะกูด จ.ตราด – เอกมัย

 • มินิบัส เอกมัย ไป สำนักงานระยองทัวร์ จ.ระยอง

  มินิบัส เอกมัย – สำนักงานระยองทัวร์ ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป สำนักงานระยองทัวร์ จ.ระยอง (ค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพ – สนง.ระยองทัวร์ จ.ระยอง จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(เอกมัย) เวลาถึง(สำนักงานระยองทัวร์) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 07:00 10:10 มินิบัส 180 ระยองทัวร์ขนส่ง789 08:00 11:10 มินิบัส 180 ระยองทัวร์ขนส่ง789 09:00 12:10 มินิบัส 180 ระยองทัวร์ขนส่ง789 10:00 13:10 มินิบัส 180 ระยองทัวร์ขนส่ง789 11:00 14:10 มินิบัส…

 • มินิบัส เอกมัย ไป เซ็นทรัลศรีราชา จ.ชลบุรี

  มินิบัส เอกมัย – เซ็นทรัลศรีราชา ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง เอกมัย ไป จุดจอด เซ็นทรัลศรีราชา จ.ชลบุรี (ค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง เอกมัย – เซ็นทรัลศรีราชา จ.ชลบุรี จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(เอกมัย) เวลาถึง(เซ็นทรัลศรีราชา) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 09:00 10:52 มินิบัส 108 ศรีราชาทัวร์ 10:00 11:52 มินิบัส 108 ศรีราชาทัวร์ 12:00 13:52 มินิบัส 108 ศรีราชาทัวร์ 16:30 18:37 มินิบัส 108 ศรีราชาทัวร์ 17:00 18:52…

 • มินิบัส เอกมัย ไป ตึกคอมศรีราชา จ.ชลบุรี

  มินิบัส เอกมัย – ตึกคอมศรีราชา ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วมินิบัสออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป ตึกคอมศรีราชา จ.ชลบุรี (ค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพ – จุดจอด ตึกคอมศรีราชา จ.ชลบุรี จากการค้นจากระบบจองตั๋วมินิบัสระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(เอกมัย) เวลาถึง(ตึกคอมศรีราชา) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 09:00 11:02 มินิบัส 108 ศรีราชาทัวร์ 10:00 12:02 มินิบัส 108 ศรีราชาทัวร์ 12:00 14:02 มินิบัส 108 ศรีราชาทัวร์ 16:30 18:47 มินิบัส 108 ศรีราชาทัวร์ 17:00 19:02…