Tag: เชียงราย

 • รถทัวร์ ด่านนอก ไป แม่สาย จ.เชียงราย

  รถทัวร์ ด่านนอก – แม่สาย ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง ด่านนอก ไป อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง จุดจอด บ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก) จ.สงขลา – แม่สาย จ.เชียงราย จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(ด่านนอก) เวลาถึง(แม่สาย) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 07:00 10:55 +1d VIP 32 1,779 ปิยะชัยพัฒนา 07:00 10:55 +1d VIP 24 2,372 ปิยะชัยพัฒนา ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** *…

 • รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 ไป แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

  รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 – แม่ฟ้าหลวง ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง หมอชิต2 – แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(กรุงเทพ-หมอชิต2) เวลาถึง(แม่ฟ้าหลวง) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 17:00 05:45 +1d ม.4 พ 783 บุษราคัมทัวร์ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ หมอชิต –…

 • รถทัวร์ ด่านนอก ไป เชียงราย2 จ.เชียงราย

  รถทัวร์ ด่านนอก – เชียงราย2 ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง จุดจอด บ้านด่านนอก (พระพิฆเนศด่านนอก) ไป เชียงราย จ.เชียงราย (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง ด่านนอก จ.สงขลา – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 จ.เชียงราย จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(ด่านนอก) เวลาถึง(เชียงราย2) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 07:00 08:50 +1d VIP 32 1,720 ปิยะชัยพัฒนา 07:00 08:50 +1d VIP 24 2,293 ปิยะชัยพัฒนา ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์…

 • รถทัวร์ เชียงของ ไป เชียงใหม่3อาเขต จ.เชียงใหม่

  รถทัวร์ เชียงของ – เชียงใหม่3อาเขต ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงของ ไป บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงของ จ.เชียงราย – บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(เชียงของ) เวลาถึง(เชียงใหม่3อาเขต) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 09:30 16:35 X-Class 311 กรีนบัส ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว…

 • รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 ไป แม่จัน จ.เชียงราย

  รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 – แม่จัน ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง หมอชิต ไป จุดจอด แม่จัน จ.เชียงราย (ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง หมอชิต2 – แม่จัน จ.เชียงราย จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(กรุงเทพ-หมอชิต2) เวลาถึง(แม่จัน) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 17:30 05:00 +1d ป.1 671 เชิดชัยทัวร์ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ กรุงเทพ –…

 • รถทัวร์ เชียงราย2 ไป ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  รถทัวร์ เชียงราย2 – ขอนแก่น ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.เชียงราย 2 ไป ขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง เชียงราย จ.เชียงราย – บขส.ขอนแก่น 3 จ.ขอนแก่น จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(เชียงราย2) เวลาถึง(ขอนแก่น) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 18:00 05:30 +1d ป.1 632 อีสานทัวร์ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ…

 • รถทัวร์ เชียงใหม่3อาเขต ไป แม่สาย จ.เชียงราย

  รถทัวร์ เชียงใหม่3อาเขต – แม่สาย ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) ไป อำเภอแม่สาย จ.เชียงราย (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(เชียงใหม่3อาเขต) เวลาถึง(แม่สาย) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 08:00 13:10 VIP 384 กรีนบัส 12:30 17:40 VIP 384 กรีนบัส 15:00 20:10 VIP 384 กรีนบัส 08:00 13:10 X-Class 247…

 • รถทัวร์ เชียงของ ไป กรุงเทพ-หมอชิต2

  รถทัวร์ เชียงของ – กรุงเทพ-หมอชิต2 ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง เชียงของ ไป หมอชิต (ค้นเมื่อ 31 ตุลาคม 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง เชียงของ จ.เชียงราย – กรุงเทพ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(เชียงของ) เวลาถึง(กรุงเทพ-หมอชิต2) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 15:30 04:20 +1d VIP 24 1,123 บางกอกบัสไลน์ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เชียงของ จ.เชียงราย –…

 • รถทัวร์ เชียงราย1 ไป เชียงใหม่3อาเขต จ.เชียงใหม่

  รถทัวร์ เชียงราย1 – เชียงใหม่3อาเขต ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย ไป บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง เชียงราย จ.เชียงราย – บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(เชียงราย1) เวลาถึง(เชียงใหม่3อาเขต) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 07:30 11:15 X-Class 196 กรีนบัส 09:00 12:45 X-Class 196 กรีนบัส 10:00 13:45 X-Class 196 กรีนบัส 12:00 15:45 X-Class 196 กรีนบัส…

 • รถทัวร์ เชียงราย2 ไป ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

  รถทัวร์ เชียงราย2 – ทุ่งสง ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง เชียงราย ไป อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง เชียงราย จ.เชียงราย – อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(เชียงราย2) เวลาถึง(ทุ่งสง) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 09:15 05:30 +1d VIP 32 1,491 ปิยะชัยพัฒนา 09:15 05:30 +1d VIP 24 1,988 ปิยะชัยพัฒนา ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่…