Tag: ขอนแก่น

 • รถทัวร์ ขอนแก่น ไป บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

  รถทัวร์ ขอนแก่น – บขส. ลำปาง ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.ขอนแก่น 3 ไป ลำปาง จ.ลำปาง (ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – บขส.ลำปาง จ.ลำปาง จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(ขอนแก่น) เวลาถึง(บขส. ลำปาง) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 17:30 03:40 +1d ม.4 พ 578 เพชรประเสริฐ 20:30 06:10 +1d ม.4 พ 578 เพชรประเสริฐ 22:30 08:10…

 • รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 ไป เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

  รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 – เขาสวนกวาง ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น (ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง หมอชิต2 – เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(กรุงเทพ-หมอชิต2) เวลาถึง(เขาสวนกวาง) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 18:15 01:00 +1d ม.4 พ 603 สวัสดีอีสาน 19:45 02:15 +1d ม.4 พ 603 สวัสดีอีสาน 20:30 03:00 +1d ม.4 พ 603 สวัสดีอีสาน 20:55 03:40…

 • รถทัวร์ บขส. มุกดาหาร ไป ชุมแพ จ.ขอนแก่น

  รถทัวร์ บขส. มุกดาหาร – ชุมแพ ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง มุกดาหาร จ.มุกดาหาร – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(บขส. มุกดาหาร) เวลาถึง(ชุมแพ) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 17:30 22:30 ม.4 พ 330 เพชรประเสริฐ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วรถทัวร์…

 • รถทัวร์ ชุมแพ ไป เชียงใหม่3อาเขต จ.เชียงใหม่

  รถทัวร์ ชุมแพ – เชียงใหม่3อาเขต ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.ชุมแพ ไป เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – อาเขต จ.เชียงใหม่ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(ชุมแพ) เวลาถึง(เชียงใหม่3อาเขต) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 18:55 05:00 +1d ม.4 พ 599 เพชรประเสริฐ 21:55 07:20 +1d ม.4 พ 599 เพชรประเสริฐ 23:55 09:20 +1d ม.4 พ 599 เพชรประเสริฐ **…

 • รถทัวร์ เชียงใหม่3อาเขต ไป ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  รถทัวร์ เชียงใหม่3อาเขต – ขอนแก่น ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง อาเขต ไป บขส.ขอนแก่น 3 จ.ขอนแก่น (ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง บขส.เชียงใหม่ 3(อาเขต) จ.เชียงใหม่ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(เชียงใหม่3อาเขต) เวลาถึง(ขอนแก่น) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 12:00 23:45 ม.4 พ 672 เพชรประเสริฐ 16:00 03:45 +1d ม.4 พ 672 เพชรประเสริฐ 19:00 06:15 +1d ม.4…

 • รถทัวร์ ขอนแก่น ไป เชียงใหม่2อาเขต จ.เชียงใหม่

  รถทัวร์ ขอนแก่น – เชียงใหม่2อาเขต ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.ขอนแก่น 3 ไป เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – อาเขต จ.เชียงใหม่ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(ขอนแก่น) เวลาถึง(เชียงใหม่2อาเขต) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 09:30 21:30 ป.1 643 อีสานทัวร์ 16:30 04:30 +1d ป.1 643 อีสานทัวร์ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์…

 • รถทัวร์ ขอนแก่น ไป บขส. พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก

  รถทัวร์ ขอนแก่น – บขส. พิษณุโลก 2 ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง ขอนแก่น ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก (ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น – พิดโลก จ.พิษณุโลก จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(ขอนแก่น) เวลาถึง(บขส. พิษณุโลก 2) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 17:30 23:45 ม.4 พ 351 เพชรประเสริฐ 20:30 02:30 +1d ม.4 พ 351…

 • รถทัวร์ ขอนแก่น ไป เด่นชัย จ.แพร่

  รถทัวร์ ขอนแก่น – เด่นชัย ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 ไป อ.เด่นชัย จ.แพร่ (ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง บขส.ขอนแก่น 3 จ.ขอนแก่น – อ.เด่นชัย (ร้านแคบหมูโยธิน) จ.แพร่ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(ขอนแก่น) เวลาถึง(เด่นชัย) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 17:30 02:20 +1d ม.4 พ 487 เพชรประเสริฐ 20:30 05:00 +1d ม.4 พ 487 เพชรประเสริฐ 22:30 07:00 +1d…

 • รถทัวร์ ชุมแพ ไป ตาก จ.ตาก

  รถทัวร์ ชุมแพ – ตาก ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.ชุมแพ ไป บขส.ตาก จ.ตาก (ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – ตาก จ.ตาก จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(ชุมแพ) เวลาถึง(ตาก) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 22:30 05:20 +1d ม.4 พ 395 เพชรประเสริฐ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ อ.ชุมแพ…

 • รถทัวร์ เชียงราย2 ไป ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

  รถทัวร์ เชียงราย2 – ขอนแก่น ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.เชียงราย 2 ไป ขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง เชียงราย จ.เชียงราย – บขส.ขอนแก่น 3 จ.ขอนแก่น จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(เชียงราย2) เวลาถึง(ขอนแก่น) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 18:00 05:30 +1d ป.1 632 อีสานทัวร์ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ…