Author: thai

 • รถทัวร์ เกษตรวิสัย ไป บขส. ยโสธร จ.ยโสธร

  รถทัวร์ เกษตรวิสัย – บขส. ยโสธร ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง เกษตรวิสัย ไป ยโสธร จ.ยโสธร (ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง จุดจอด เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร จ.ยโสธร จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(เกษตรวิสัย) เวลาถึง(บขส. ยโสธร) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 04:00 05:10 ป.1 77 เชิดชัยทัวร์ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว…

 • รถทัวร์ บขส. อำนาจเจริญ ไป กรุงเทพ-หมอชิต2

  รถทัวร์ บขส. อำนาจเจริญ – กรุงเทพ-หมอชิต2 ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง อำนาจเจริญ ไป หมอชิต (ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ – หมอชิต2 จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(บขส. อำนาจเจริญ) เวลาถึง(กรุงเทพ-หมอชิต2) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 09:15 17:30 ป.1 567 จิรัฐกาล-เขมราฐ 17:45 02:00 +1d ป.1 567 จิรัฐกาล-เขมราฐ 18:50 03:00 +1d VIP 567 เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ 19:00 03:40 +1d ม.4…

 • รถทัวร์ ไทรงาม ไป กรุงเทพ-หมอชิต2

  รถทัวร์ ไทรงาม – กรุงเทพ-หมอชิต2 ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง จุดจอด บ้านไทรงาม ไป หมอชิต2 (ค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง บ้านไทรงาม จ.อุบลราชธานี – กรุงเทพ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(ไทรงาม) เวลาถึง(กรุงเทพ-หมอชิต2) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 16:30 03:40 +1d ม.4 พ 666 บุษราคัมทัวร์ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ จุดจอด บ้านไทรงาม…

 • รถทัวร์ หาดใหญ่ ไป บขส. นครราชสีมา 2 จ.นครราชสีมา

  รถทัวร์ หาดใหญ่ – บขส. นครราชสีมา 2 ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง อ.หาดใหญ่ ไป บขส.นครราชสีมา2 จ.นครราชสีมา (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา – นครราชสีมา จ.นครราชสีมา จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(หาดใหญ่) เวลาถึง(บขส. นครราชสีมา 2) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 16:30 10:00 +1d VIP 32 1,166 ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ 16:30 10:00 +1d VIP 24 1,554 ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์…

 • รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 ไป วาริชภูมิ จ.สกลนคร

  รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 – วาริชภูมิ ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง หมอชิต2 ไป วาริชภูมิ จ.สกลนคร (ค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง หมอชิต2 – วาริชภูมิ จ.สกลนคร จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(กรุงเทพ-หมอชิต2) เวลาถึง(วาริชภูมิ) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 19:15 05:30 +1d ป.1 553 เชิดชัยทัวร์ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ หมอชิต2 – จุดจอด…

 • รถทัวร์ กรุงเทพ-สายใต้ ไป หลังสวน จ.ชุมพร

  รถทัวร์ กรุงเทพ-สายใต้ – หลังสวน ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สายใต้ ไป อำเภอหลังสวน จ.ชุมพร (ค้นเมื่อ 28 ตุลาคม 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) – อ.หลังสวน จ.ชุมพร จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(กรุงเทพ-สายใต้) เวลาถึง(หลังสวน) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 09:00 17:00 ป.1 457 สุวรรณนทีขนส่ง 12:00 20:00 ป.1 457 สุวรรณนทีขนส่ง 19:00 03:00 +1d ป.1 457 สุวรรณนทีขนส่ง 20:00 04:00 +1d VIP 32 533 สุวรรณนทีขนส่ง…

 • รถทัวร์ กรุงเทพ-สายใต้ ไป บ้านต้นเกตุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

  รถทัวร์ กรุงเทพ-สายใต้ – บ้านต้นเกตุ ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สายใต้ใหม่ ไป จุดจอด บ้านต้นเกตุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพ(สายใต้ใหม่) – ต้นเกตุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(กรุงเทพ-สายใต้) เวลาถึง(บ้านต้นเกตุ) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 09:30 13:00 ป.1 277 บางสะพานทัวร์ 14:30 18:00 ป.1 277 บางสะพานทัวร์ 23:59 03:29 +1d ป.1 277 บางสะพานทัวร์ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** *…

 • รถทัวร์ บขส. พะเยา ไป กรุงเทพ-หมอชิต2

  รถทัวร์ บขส. พะเยา – กรุงเทพ-หมอชิต2 ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง พะเยา ไป กรุงเทพ (ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง พะเยา จ.พะเยา – กรุงเทพ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(บขส. พะเยา) เวลาถึง(กรุงเทพ-หมอชิต2) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 19:00 06:30 +1d ป.1 576 เชิดชัยทัวร์ 20:00 05:35 +1d ม.4 พ 689 บุษราคัมทัวร์ 20:10 05:50 +1d ป.1 773 บุษราคัมทัวร์ 20:20 05:55 +1d…

 • รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 ไป มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

  รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 – มหาวิทยาลัยพะเยา ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง หมอชิต2 ไป จุดจอดมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา (ค้นเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพ – ม.พะเยา จ.พะเยา จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(กรุงเทพ-หมอชิต2) เวลาถึง(มหาวิทยาลัยพะเยา) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 17:30 03:15 +1d ป.1 576 เชิดชัยทัวร์ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ หมอชิต2 – จุดจอดมหาวิทยาลัยพะเยา…

 • รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 ไป บ้านหัน จ.ชัยภูมิ

  รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 – บ้านหัน ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง หมอชิต ไป บ้านหัน จ.ชัยภูมิ (ค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2566) ตารางเดินรถ เส้นทาง กรุงเทพ – จุดจอด บ้านหัน จ.ชัยภูมิ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้ เวลาออก(กรุงเทพ-หมอชิต2) เวลาถึง(บ้านหัน) ประเภทรถ ราคาตั๋วประมาณ ผู้ให้บริการ 21:30 04:10 +1d ป.1 363 ชุมแพทัวร์ ** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด ** * เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)* จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ หมอชิต2 –…