รถทัวร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไป ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ จ.ชลบุรี

รถทัวร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ

  • จุดขึ้นรถ: พิษณุโลก จุดจอด: จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
  • จุดลงรถ : ชลบุรีจุดจอด: จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง จุดจอด มหาวิทยาลัยนเรศวร ไป จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง จุดจอด มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก – ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(มหาวิทยาลัยนเรศวร)เวลาถึง(ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
19:4501:25 +1dม.4 พ441เพชรประเสริฐ

ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก – ถนน ศุขประยูร จ.ชลบุรี