รถทัวร์ บขส. เลย ไป บขส. สกลนคร จ.สกลนคร

รถทัวร์ บขส. เลย – บขส. สกลนคร

  • จุดขึ้นรถ: เลย จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
  • จุดลงรถ : สกลนครจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง เลย ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร จ.สกลนคร (ค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย จ.เลย – สกลนคร จ.สกลนคร จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. เลย)เวลาถึง(บขส. สกลนคร)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
05:0009:45 ม.4 พ315เพชรประเสริฐ

เลย จ.เลย – สกลนคร จ.สกลนคร


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *