รถทัวร์ บขส. อุบลราชธานี ไป บขส. อุดรธานี จ.อุดรธานี

รถทัวร์ บขส. อุบลราชธานี – บขส. อุดรธานี

  • จุดขึ้นรถ: อุบลราชธานี จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
  • จุดลงรถ : อุดรธานีจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 1 (หน้าสถานี)

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.อุบลราชธานี ไป บขส.อุดรธานี แห่ง1 จ.อุดรธานี (ค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง บขส.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – บขส.อุดรธานี แห่ง1 จ.อุดรธานี จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. อุบลราชธานี)เวลาถึง(บขส. อุดรธานี)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
07:3015:45 ป.1373สหมิตรอุบล
09:3017:45 ป.1373สหมิตรอุบล

อุบล จ.อุบลราชธานี – อุดรธานี จ.อุดรธานี