รถตู้ บขส. อุบลราชธานี ไป บขส. สกลนคร จ.สกลนคร

รถตู้ บขส. อุบลราชธานี – บขส. สกลนคร

  • จุดขึ้นรถ: อุบลราชธานี จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
  • จุดลงรถ : สกลนครจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถตู้ออนไลน์ เส้นทาง อุบลราชธานี ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร จ.สกลนคร (ค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง อุบล จ.อุบลราชธานี – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร จ.สกลนคร จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถตู้ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. อุบลราชธานี)เวลาถึง(บขส. สกลนคร)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
06:4011:05 รถตู้247สหมิตรอุบล
15:1519:40 รถตู้247สหมิตรอุบล

อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี – สกลนคร จ.สกลนคร


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *