รถทัวร์ บขส. อุตรดิตถ์ ไป บขส. สกลนคร จ.สกลนคร

รถทัวร์ บขส. อุตรดิตถ์ – บขส. สกลนคร

  • จุดขึ้นรถ: อุตรดิตถ์ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
  • จุดลงรถ : สกลนครจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง อุตรดิตถ์ ไป สกลนคร จ.สกลนคร (ค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง บขส.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – บขส.สกลนคร จ.สกลนคร จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. อุตรดิตถ์)เวลาถึง(บขส. สกลนคร)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
23:3009:45 +1dม.4 พ613เพชรประเสริฐ

อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – สกลนคร จ.สกลนคร