รถทัวร์ บขส. อุตรดิตถ์ ไป บขส. ยโสธร จ.ยโสธร

รถทัวร์ บขส. อุตรดิตถ์ – บขส. ยโสธร

  • จุดขึ้นรถ: อุตรดิตถ์ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
  • จุดลงรถ : ยโสธรจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.อุตรดิตถ์ ไป บขส.ยโสธร จ.ยโสธร (ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร จ.ยโสธร จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. อุตรดิตถ์)เวลาถึง(บขส. ยโสธร)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
16:0003:00 +1dม.4 พ607เพชรประเสริฐ
20:0007:00 +1dม.4 พ607เพชรประเสริฐ
22:5009:45 +1dม.4 พ607เพชรประเสริฐ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร จ.ยโสธร