รถทัวร์ บขส. ลำปาง ไป บขส. สกลนคร จ.สกลนคร

รถทัวร์ บขส. ลำปาง – บขส. สกลนคร

  • จุดขึ้นรถ: ลำปาง จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
  • จุดลงรถ : สกลนครจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง ลำปาง ไป สกลนคร จ.สกลนคร (ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง จ.ลำปาง – สกลนคร จ.สกลนคร จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. ลำปาง)เวลาถึง(บขส. สกลนคร)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
21:0009:45 +1dม.4 พ752เพชรประเสริฐ

บขส.ลำปาง จ.ลำปาง – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร จ.สกลนคร


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *