รถทัวร์ บขส. ร้อยเอ็ด ไป บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

รถทัวร์ บขส. ร้อยเอ็ด – บขส. อุตรดิตถ์

  • จุดขึ้นรถ: ร้อยเอ็ด จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
  • จุดลงรถ : อุตรดิตถ์จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ไป อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ (ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. ร้อยเอ็ด)เวลาถึง(บขส. อุตรดิตถ์)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
15:3001:30 +1dม.4 พ542เพชรประเสริฐ
18:4004:00 +1dม.4 พ542เพชรประเสริฐ
20:4006:00 +1dม.4 พ542เพชรประเสริฐ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์