รถทัวร์ บขส. ร้อยเอ็ด ไป บขส. พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก

รถทัวร์ บขส. ร้อยเอ็ด – บขส. พิษณุโลก 2

  • จุดขึ้นรถ: ร้อยเอ็ด จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
  • จุดลงรถ : พิษณุโลกจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ไป พิดโลก จ.พิษณุโลก (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. ร้อยเอ็ด)เวลาถึง(บขส. พิษณุโลก 2)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
15:3023:45 ม.4 พ454เพชรประเสริฐ
18:4002:30 +1dม.4 พ454เพชรประเสริฐ
20:4004:30 +1dม.4 พ454เพชรประเสริฐ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด – บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก