รถทัวร์ บขส. ยโสธร ไป บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

รถทัวร์ บขส. ยโสธร – บขส. อุตรดิตถ์

  • จุดขึ้นรถ: ยโสธร จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
  • จุดลงรถ : อุตรดิตถ์จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ (ค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง บขส.ยโสธร จ.ยโสธร – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. ยโสธร)เวลาถึง(บขส. อุตรดิตถ์)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
14:1501:30 +1dม.4 พ607เพชรประเสริฐ
17:2004:00 +1dม.4 พ607เพชรประเสริฐ
19:2006:00 +1dม.4 พ607เพชรประเสริฐ

ยโสธร จ.ยโสธร – บขส.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์