รถทัวร์ บขส. ยโสธร ไป บขส. พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก

รถทัวร์ บขส. ยโสธร – บขส. พิษณุโลก 2

  • จุดขึ้นรถ: ยโสธร จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
  • จุดลงรถ : พิษณุโลกจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง ยโสธร ไป พิษณุโลก จ.พิษณุโลก (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร จ.ยโสธร – พิดโลก จ.พิษณุโลก จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. ยโสธร)เวลาถึง(บขส. พิษณุโลก 2)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
14:1523:45 ม.4 พ519เพชรประเสริฐ
17:2002:30 +1dม.4 พ519เพชรประเสริฐ
19:2004:30 +1dม.4 พ519เพชรประเสริฐ

ยโสธร จ.ยโสธร – บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก