รถทัวร์ บขส. มหาสารคาม ไป บขส. พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก

รถทัวร์ บขส. มหาสารคาม – บขส. พิษณุโลก 2

  • จุดขึ้นรถ: มหาสารคาม จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
  • จุดลงรถ : พิษณุโลกจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สารคาม ไป พิดโลก จ.พิษณุโลก (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – พิดโลก จ.พิษณุโลก จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. มหาสารคาม)เวลาถึง(บขส. พิษณุโลก 2)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
16:2523:45 ม.4 พ418เพชรประเสริฐ
19:2502:30 +1dม.4 พ418เพชรประเสริฐ
21:2504:30 +1dม.4 พ418เพชรประเสริฐ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม – พิดโลก จ.พิษณุโลก