รถทัวร์ บขส. พิษณุโลก 2 ไป ระยอง จ.ระยอง

รถทัวร์ บขส. พิษณุโลก 2 – ระยอง

  • จุดขึ้นรถ: พิษณุโลก จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
  • จุดลงรถ : ระยองจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 ไป บขส.ระยอง2 จ.ระยอง (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก – บขส.ระยอง2 จ.ระยอง จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. พิษณุโลก 2)เวลาถึง(ระยอง)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
19:3003:50 +1dม.4 พ557เพชรประเสริฐ

บขส.พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง