รถทัวร์ บขส. พิษณุโลก 2 ไป บขส. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม

รถทัวร์ บขส. พิษณุโลก 2 – บขส. มหาสารคาม

  • จุดขึ้นรถ: พิษณุโลก จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
  • จุดลงรถ : มหาสารคามจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 ไป บขส.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. พิษณุโลก 2)เวลาถึง(บขส. มหาสารคาม)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
00:3007:30 ม.4 พ418เพชรประเสริฐ
18:0001:00 +1dม.4 พ418เพชรประเสริฐ
22:0005:00 +1dม.4 พ418เพชรประเสริฐ

พิดโลก จ.พิษณุโลก – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม