รถทัวร์ บขส. บึงกาฬ ไป บขส. เลย จ.เลย

รถทัวร์ บขส. บึงกาฬ – บขส. เลย

  • จุดขึ้นรถ: บึงกาฬ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
  • จุดลงรถ : เลยจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บขส.บึงกาฬ ไป เลย จ.เลย (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง บขส.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – เลย จ.เลย จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. บึงกาฬ)เวลาถึง(บขส. เลย)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
15:0021:30 ม.4 พ384เพชรประเสริฐ

บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – เลย จ.เลย


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *