รถทัวร์ บขส. บึงกาฬ ไป บขส. อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

รถทัวร์ บขส. บึงกาฬ – บขส. อุตรดิตถ์

  • จุดขึ้นรถ: บึงกาฬ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
  • จุดลงรถ : อุตรดิตถ์จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง บึงกาฬ ไป บขส.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง บขส.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – บขส.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. บึงกาฬ)เวลาถึง(บขส. อุตรดิตถ์)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
15:0003:45 +1dม.4 พ683เพชรประเสริฐ

บขส.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *