รถทัวร์ บขส. บึงกาฬ ไป บขส. ลำปาง จ.ลำปาง

รถทัวร์ บขส. บึงกาฬ – บขส. ลำปาง

  • จุดขึ้นรถ: บึงกาฬ จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
  • จุดลงรถ : ลำปางจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ไป ลำปาง จ.ลำปาง (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – บขส.ลำปาง จ.ลำปาง จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(บขส. บึงกาฬ)เวลาถึง(บขส. ลำปาง)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
15:0005:30 +1dม.4 พ823เพชรประเสริฐ

บึงกาฬ จ.บึงกาฬ – บขส.ลำปาง จ.ลำปาง


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *