รถทัวร์ ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ ไป บขส. พิษณุโลก 2 จ.พิษณุโลก

รถทัวร์ ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ – บขส. พิษณุโลก 2

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร)
  • จุดลงรถ : พิษณุโลกจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง จุดจอด ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) ไป สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 จ.พิษณุโลก (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง ถนน ศุขประยูร จ.ชลบุรี – พิษณุโลก จ.พิษณุโลก จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(ถนนศุขประยูร – ท่ารถเพชรประเสริฐ)เวลาถึง(บขส. พิษณุโลก 2)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
21:3004:25 +1dม.4 พ441เพชรประเสริฐ

ท่ารถเพชรประเสริฐ (ถนน ศุขประยูร) จ.ชลบุรี – พิษณุโลก จ.พิษณุโลก