รถทัวร์ ชลบุรี ไป ตาก จ.ตาก

รถทัวร์ ชลบุรี – ตาก

  • จุดขึ้นรถ: ชลบุรี จุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
  • จุดลงรถ : ตากจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง ชลบุรี ไป ตาก จ.ตาก (ค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง บขส.ชลบุรี จ.ชลบุรี – บขส.ตาก จ.ตาก จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(ชลบุรี)เวลาถึง(ตาก)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
22:1505:45 +1dม.4 พ510เพชรประเสริฐ

ชลบุรี จ.ชลบุรี – ตาก จ.ตาก


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *