รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 ไป บขส. ยโสธร จ.ยโสธร

รถทัวร์ กรุงเทพ-หมอชิต2 – บขส. ยโสธร

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
  • จุดลงรถ : ยโสธรจุดจอด: สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ตัวอย่าง: ภาพจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ ไป ยโสธร จ.ยโสธร (ค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566)

ตารางเดินรถ

เส้นทาง หมอชิต – บขส.ยโสธร จ.ยโสธร จากการค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ แสดงข้อมูล ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก ดังนี้

เวลาออก(กรุงเทพ-หมอชิต2)เวลาถึง(บขส. ยโสธร)ประเภทรถราคาตั๋วประมาณผู้ให้บริการ
08:4017:50 ป.1517จิรัฐกาล-เขมราฐ
20:4005:50 +1dป.1517จิรัฐกาล-เขมราฐ
19:1503:01 +1dป.1443เชิดชัยทัวร์
19:3003:16 +1dป.1443เชิดชัยทัวร์
20:3004:16 +1dป.1443เชิดชัยทัวร์
19:4502:45 +1dVIP517เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์
20:0004:20 +1dม.4 พ567บุษราคัมทัวร์

หมอชิต2 – ยโสธร จ.ยโสธร